Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Tune Landbrugsskole

19. april 1996

 

 

Dagens tema: "Job, familie, fritid"

 

 

Forårets seminar var henlagt til Landbrugets Center for Efteruddannelse i Tune og dagens tema skulle søge at give nogle input til et mere harmonisk samspil mellem job, familie og fritid.

 

Efter morgenkaffe bød formanden (Finn B) velkommen og introducerede dagens første gæst: Søren Truelsen, Direktør for et af tidens mere progressive IT firmaer; CapaCity.

 

Søren fortalte meget levende om den noget alternative

virksomhedskultur, som han havde været med til at skabe i sit firma.

Hovedessensen i denne kultur er at opbløde de stive rammer og lade grænserne mellem job, familie og fritid være flydende efter den enkelte medarbejders ønske eller behov.

Det betyder blandt andet at firmaet er åbent døgnet rundt alle 7 dage om ugen. Medarbejderne kan arbejde, når de har lyst og familie og børn er altid velkomne til at bruge de fælles faciliteter - f.eks. svømmepølen - mens far/mor arbejder.

Det er en kultur hvor familielivet bliver integreret med jobbet og hvor medarbejderne derfor kan yde det optimale i forhold til omverdenen. Oven i dette er det også en arbejdsplads, hvor cola, pizza og andre lækkerier er gratis til rådighed både for medarbejdre og familie.

 

Efter dette kulturchok i forhold til vores kendte arbejdsverden, var der debat med Søren og efterfølgende workshop om hvor alternativ man egentlig kan blive, uden at miste grebet om virksomheden. 

Grupperne skulle skitsere et realistisk bud på organisationsudviklingen indenfor de næste 10 år.

Alle afrapporteringerne fra grupperne er desværee gået tabt..!

 

 

Efter frokost blev dagens anden gæst introduceret.

Det var Niels Christian Nielsen, DTI, som i godt 2 timer kom rundt om emnet: "Er du en nøglemedarbejder?"

 

En nøglemedarbejder er den, der er "uundværlig" i forhold til frmaets kerneprodukt- og er du ikke nøglemedarbejder er der 3 muligheder:

- Søg at blive det

- Find et andet sted, hvor du kan blive det

- Lav din egen virksomhed

 

Derudover analyserede NCN nogle ledelsestendenser i tiden, hvoraf der kunne konkluderes:

- Fusioner er mere værdiødelæggende end værdiskabende   

- Udlicitering er den eneste måde at skaffe mere beskæftigelse på

 

Efter NCN's indlæg var der igen afsat tid til en workshop, hvor vi kunne spejle indlægget i gældende hverdag.

 

Den samlede afrapportering i plenum fortsatte over i en debat om dagens input - og vore forestillinger om fremtidens arbejdsplads, lige indtil gong-gong'en lød fra spisesalen.

Dagens slutkommentar i mine notater er: Kan vi bruge det her til noget?"

 

 

Menuen til aftenens måltid er desværre også gået tabt, men den afsluttede med kaffe/te, og ud fra diverse papirer kan jeg se at der serveres altid brød til kaffe/te! (En regel vi så vidt vides endnu ikke har brudt). 

 

Under dette forårsarrangement blev det i øvrigt også endeligt besluttet at medlemmernes ægtefæller / samlevere / kærester skulle deltage i efterårets arrangement - en tradition, der stadig fastholdes.

På dette tidspunkt er begrebet "sidevogne" endnu ikke opstået.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk