Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Historien

- sådan begyndte det..

 

 

UP/93 – et handlingsorienteret og erfaringsbaseret udviklingsprogram for yngre ledere

 

 

 

 

Poul Petersen, KTAS / TeleDanmark, skriver den 13. juni 1997 følgende: 

 

Initiativet til dette kursusforløb kom fra Freddy Jørgensen, Personaleudviklingschef i Digital Equipment Corp., som i foråret 1992 inviterede et antal udvalgte virksomheder til et samarbejde om et lederudviklingsprojekt.

Målet var at skabe et udviklingstilbud til de involverede virksomheders yngre ledere med os selv som programudviklere og kursusledere, for ”..hvorfor altid overlade alt det sjove arbejde til eksterne konsulenter..”, som Freddy udtrykte det.

 

På et møde for de interesserede virksomheder d. 22. august 1992 blev ideen nærmere uddybet, og det resulterede i at Digital fik tilslutning fra FDB, KTAS og Rasmussen & Schiøtz. Kort tid efter sluttede også Danmarks Radio sig til projektet.

Der blev etableret en styregruppe med en repræsentant fra hver virksomhed, og desuden stillede vi alle med en proceskonsulent, som deltog i styregruppemøderne.

 

I løbet af efteråret blev vi enige om de grundlæggende principper for udviklingsprojektet og om strukturen i projektforløbet, således at deltagerne kunne arbejde med action-learning, og ved at lære af hinanden og vore forskelle få en ekstra dimension ind i forløbet.

Detaljeprogrammer blev udformet og godkendt i styregruppen, undervisningsmaterialer blev udarbejdet, Vilvorde Kursuscenter blev lejet til de 4 moduler og invitationerne til første hold udvalgte deltagere blev udsendt.

 

 

 

Jeg havde nær glemt en ting: Navnet. Her kneb det gevaldigt med kreativiteten. Det endte med at vi slet og ret kaldte aktiviteten for ”Udviklingsprojekt 1993” – forkortet: UP/93.

Hvad vi manglede i kreativitet, det havde vi i selvbevidsthed, for det her var et UDVIKLINGSPROJEKT, hverken mere eller mindre.

 

Endelig, d. 20. august 1993 mødtes vi alle sammen med deltagerne hos Digital til opstartsmødet.

Nu skulle vore ideer prøves af i praksis. Resten kender I.

Succes’en var i hus og UP/93 blev efterfulgt af UP/94, UP/95, UP/96…

 

At I så ovenikøbet har fået et stærkt personligt netværk ud af det, er bare endnu en gevinst fra dette frugtbare samarbejde, og jeg vil ønske jer tillykke med at I stadig holder sammen - og så god vind fremover.

 

Poul Petersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

 

 

(C) www.up93.dk