Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Lisegården

7-8. novenber 1997

 

 

Efterårets tema: Kommunikation som en kreativ proces

 

Igen dette år var arrangementet henlagt til Lisegården i Liseleje – og komiteen havde denne gang valgt at forbeholde førstedagen til en god middag, generalforsamling og fest - og så placere det faglige indhold dagen efter.

En model, som af indlysende årsager ikke er blevet brugt siden!

 

 

Der eksisterer desværre kun ganske lidt i hukommelsen – og slet ingen noter - fra denne aften, men middagen var vist glimrende og rygerne vil vide at det ikke regnede.

Generalforsamling blev afholdt som planlagt, men et referat mangler desværre også..!

 

Det blev en glimrende fest, og man sover dejligt tungt i den friske Kattegatbrise.

 

 

Efter den ret tidlige morgenmad (kl. 08:00) blev arrangementets egentlige program sat i gang.

 

Der var ”kun” inviteret en enkelt indlægsholder til dette arrangement:

Ronnie Engström, Arkitekt m.a.a., Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Institut for Visuel Kommunikation – for nu at tage det hele med…

Til gengæld havde Ronnie fået hele dagen til rådighed til at arbejde os gennem; Kreativ problemløsning.

 

 

Kreativ problemløsning er en metode, hvis grundlæggende ideer blev opstillet i USA i 60’erne, og den er baseret på antagelsen at alle mennesker har kreative resurser.

For at udnytte disse optimalt, skal der sættes ind på 2 områder: 

- Det første er dynamikken i den kreative proces.

  •    Her handler det om at blive bevidst om de faktorer der henholdsvis
  •    fremmer og hæmmer processen.

- Det andet er det forhold at kreativitet er en ubevidst proces.

  •    Her handler det om at lære de operationelle metoder, der findes til
  •    at fremme nye og originale ideer i processen.

 

Dette blev illustreret med en række eksempler og opgaver, hvor holdet var opdelt i 4 grupper, som arbejdede sammen hele dagen. Som en del af procesanalysen blev flere af gruppemøderne filmet og forløbet evalueret i plenum.

 

Vi arbejdede også med skabelonen til venstre - med tilhørende skema til udfyldelse.

- Problem formulerings fasen består af nogle spørgsmål, hvorved man indkredser problemet

- Problem omformulering er fasen hvor man vender og drejer beskrivelsen af problemet i alle retninger

- Ide udviklings fasen er rå brain-storm på den mest interessante af ovenstående omformuleringer

- Ide forbedring er fasen hvor man finder stærke og problematiske sider ved den bedste af ovenstående ideer – og ud fra dette en ny problemformulering med ideer til løsning af de problematiske sider.

 

En af dagens øvelser var blandt andet at forbedre en personbil – med frit løb for fantasien - og det blev til mange interessante forbedringer, som endnu ikke er udviklet eller tænkt på i bilindustrien.

Eksempelvis: Dæk der ikke skal skiftes, indbygget kaffebrygger, soveplads, kunne holde føreren vågen, komme frem overalt, motorrum hvor tingene ikke sidder tæt, autopilot, og mange andre sjove tiltag.

 

 

Sidst på eftermiddagen var al kreativitet udtømt, og efter en kort evaluering i plenum, takkede vi af for denne gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk