Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

TDK, Teglholmen

18. april 1997

 

 

Årets hovedtema: Kommunikation i en virksomhed

 

 

Indledningen til årets arrangementer var:

Kommunikation er en væsentlig del af ethvert lederjob. Kun eremitter klarer sig uden. Vi er i hverdagen påvirket af kommunikation på mange planer, og vi bliver konstant bombarderet med forskellige muligheder og værktøjer.

Hvordan håndterer vi så det i hverdagen? Kommunikerer vi på den rette måde? Er vi gode nok til at udnytte mulighederne? Hvordan undgår vi, at vigtige opgaver falder på gulvet på grund af dårlig eller forkert information?

 

Svarene på disse spørgsmål håbede vi at årets gæster kunne give.

 

 

Efter velkomst og præsentation af dagens program, blev første indlægsholder budt velkommen:

 

 

Nick Dalum, Direktør, Dalum Kommunikation. 

 

Med emnet: ”Intern information er et spørgsmål om tillid”, gennemgik Nick en række gode og dårlige eksempler på intern kommunikation fra forskellige virksomheder, hvor han havde fungeret som konsulent.

Blandt andet i HT, som havde haft en del problemer med både den interne og den eksterne kommunikation i forbindelse med en større omlægning.

 

ND gav også gode eksempler på, hvor vi som ledere skal være opmærksomme på om vores kommunikation passer til modtagerne.

 

 

Herefter et indlæg fra Jørn Nielsen, TDK, om hvad et ”intranet” er, og hvordan det benyttes og forventes udviklet i TDK. Det interne net er så småt begyndt at overtage en del af de kommunikationsopgaver, som tidligere blev løst via rundskrivelser og ringbind, der konstant skulle ajourføres. Næste store opgave bliver at vænne medarbejderne til at søge efter den opdaterede information på intranettet i stedet for i reolen.  

 

I afslutningen af dette indlæg blev vi også præsenteret for et udkast til en UP/93 hjemmeside, som vi enedes om at arbejde videre på.   

Der skulle så gå godt 11 år, før det endelig lykkedes at finde anledningen og tiden til det..!

 

 

Så var der lige tid til 2 ristede med brød – eller sådan noget lignende – inden scenen blev lavet om til ”Bytinget”  (en forholdsvis populær TV udsendelse på de tider)

 

Oplægget til tinget var spørgsmålet:

Hvordan kommunikerer vi i år 2000og herefter blev afholdt en afstemning på spørgsmålet: ”Hvordan er din ledertid fordelt mellem IT-kommunikation og Human Dialog i % hhv. i dag og i år 2000?”

(desværre er resultatet gået tabt)

 

Derefter skulle 2 ”advokater” give deres input til at flytte deltagernes holdninger eller forventninger.

 

Første ”advokat” var Preben Mejer, Udviklingsdirektør, TDK Internet, som leverede nogle farverige og kontroversielle billeder af en virksomhed i år 2000.

Et fremtidsperspektiv, som var svært at forstå ville kunne lade sig gøre på så få år. Det positive anarki og den umiddelbare tilgængelighed var nøgleord – og på dette tidspunkt var begrebet ”tidsrøver” endnu ikke så udbredt.
(Efterfølgende har det jo vist sig, at Hr. Mejer ikke tog helt fejl..)

 

Anden ”advokat” var Jytte Lyngvig, Direktør, Mercury Urval, som egentlig ikke var meget uenig med PM, men som alligevel formåede at lægge en mere menneskelig dimension ind i fremtidsvisionen. Mest på den positive vægtskål omkring nærkontakt, omsorg og lederen som ”positivt” filter – men også den mulige negative side omkring ”rockwool-laget" og patriarkisme i ledelsen.

 

 

Efter en opsummering af de 2 indlæg kunne anden afstemning afholdes med samme spørgsmål – dog kun for så vidt angår år 2000.

(dette resultat er desværre også gået tabt – men ifølge hukommelsen var vore forventninger til år 2000 rykket en del over mod IT siden)

 

I kaffepausen blev afstemningerne gjort op og dagen sluttede med en præsentation af resultatet, efterfulgt af en meget livlig debat, hvorunder både PM og JL deltog ganske ivrigt.

 

 

Det blev en spændende og visionær dag, som blev rundet af med en kort introduktion til efterårets ”kreative døgn” på Lisegården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk