Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Siemens og Metroen

11. april 2000

 

 

Dagens tema: "Ledelse i et internationalt miljø"

 

 

Forårsarrangement startede med morgenkaffe og brød hos Siemens i Ballerup.

 

 

Vores første gæst var Administrerende direktør Helmut Lengler, Siemens A/S, som fortalte om ledelse i en multinational virksomhed.

Det vigtigste overordnede emne for en multinational virksomhed er at synliggøre ”den røde tråd” – og det gøres bedst ved dialog, dialog og dialog!

Hr. Lengler klarlagde sit eget syn på ledelse via 2 simple modeller:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og i den forbindelse understregede Lengler nødvendigheden af ærlig feedback – og brugte som eksempel at ledere, der scorer topkarakter i forbindelse med medarbejdersamtaler tilsyneladende IKKE har skabt den fornødne åbenhed i samtalen.

 

Vi fik også et indblik i Siemens’ verdensomspændende organisation, der er en matrix af globale produktområder og nationale virksomheder. Her er det vigtigt at synliggøre både koncernens (world wide) og de nationale selskabers mål og strategier, samt at fastholde et entydigt corporate image og høj grad af facility management, så kunderne altid vil opleve Siemens som eet firma med totale drifts- og serviceløsninger.

Slutreplikken om ledelse var værd at tænke over: Man skal have mod til konfrontation!

 

 

Næste emne på dagsordenen var: Integration af internationale virksomhedskulturer.

 

Her fik vi besøg af Personaledirektør Torben Haugaard, Compaq – som kom rundt om dette emne med udgangspunkt i sammenslutninger og opkøb af virksomheder.

 

Det blev til mange eksempler på god og dårlig integration af medarbejdere – og også nogle enkle råd at følge.

Et af dem var at bruge ”cafe-processen” som middel til integration af nye medarbejdere i projekter eller organisationer. Metoden er at anbringe deltagerne blandet ved mindre borde (f.eks. 7 personer). 2 personer udpeges som hhv. bordformand og supplier og deres opgave er at fastholde emner, debatter og beslutninger ved bordet, og de øvrige deltagere roteres herefter jævnligt mellem bordene.

 

Torbens slutbemærkning var: Husk at bruge de resurser medarbejderne har!

 

 

Herefter var det tid til en let frokost, inden turen gik til Island Brygge til Comets Show Room ved Metrobyggeriet.

 

Area Manager Erik Sundberg, NCC Danmark, fortalte med megen humor og menneskelig lune om både selve byggeriet af metroen og om de forskellige udfordringer der opstår i forbindelse med internationalt projektsamarbejde.

Det svære i dette er ofte de forskellige kulturer og vaner, som skal kunne spille sammen i hverdagen for at nå de rette resultater til den aftalte tid og pris.

 

Herefter gik vi ned og kiggede på det byggeri, der senere skulle blive til Islands Brygge station.

Her fik vi et fascinerende indblik i byggeprocessen af både stationen og tunnelrørene.

 

 

Vi slutter denne dag med et smukt natteview over Islands Brygge..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk