Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

TDK, Nørregade

24. april 2001

 

 

Dagens tema: "Videnskultur"

 

 

Forårets tema var beskrevet som viden og andre veje til personlig succes og livsindhold, men fokus var på viden og videnskultur. Om håndtering, systematisering, lagring, bearbejdning og formidling af viden.

 

 

 

For at få et udgangspunkt for emnet, var alle deltagere forinden blevet bedt om at udfylde et spørgeskema om den daglige vidensøgning.

 

Dette kunne vise hvor meget tid man bruger på informations- og videnssøgning i løbet af en "normal" dag.

 

Gennemgangen af de individuelle skemaer i forhold til gennemsnittet var første punkt på dagsordenen.

 

 

Grafen til højre viser hvor den gennemsnitlige UP/93’ers daglige dosis viden kommer fra.

Det vil være interessant at se om dette

 mønster ændrer sig over tid.

 

 

 

 

Mønsteret for vidensøgning ledte direkte til dagens første gæst: Henrik Nietsche,

tidligere kaospilot, nu konsulent hos Knowledge Management, som fortalte om hvordan de arbejder med målrettet og systematisk ledelse af viden og kompetencer.

 

 

I den forbindelse havde vi også laver en ”selvtest”, som vi efterfølgende kunne benchmark’e mod KM's undersøgelser af en række større danske virksomheder – inden for de 5 vigtigste områder for vidensdeling: Organisation, Processer, Mennesker, Systemer og Strategi

 

 

Henrik tilbageviste den udbredte tro at vidensdeling blot handler om dokumentation. Dette alene løser ingen problemer, derfor var han også klar fortaler for mesterlæren, fordi praktisk indlæring i forhold til teoretisk giver langt større grad af direkte vidensformidling til eleven.

 

 

I skærende kontrast til dette at kunne "læse til tømrer", gav Henrik et bud på de 5 grundlæggende tendenser, som aktualiserer en ny ledelsesstil og væremåde, som middel til kompetenceudvikling:

 

  • Bevægelse fra ydre autoritet til indre autoritet  betinget af individualisering som følge af rigdomssøgning. "Mennesket er dømt til frihed" (Sartre)
  • I stigende grad realiserer vi os selv gennem arbejdet. Vi insisterer på at have "det gode liv" - også på arbejde - men det opleves også som en stærk øgning af kravene til den enkelte om at kunne håndtere en lang række dilemmaer i en stresset hverdag
  • Innovationskravene stiger overalt i vore organisationer - ikke kun i udviklingsafdelingerne. Det medfører øgede krav til den enkeltes forandringsvillighed og beslutningsdygtighed. Fra læring på skolebænken til læring hele livet og "on the job"
  • Ansvar for egen læring. Den enkelte må finde sin egen vej; de store forkromede, indholdsdefinerede kompetence-udviklingsplaner fra HR afdelingerne står for fald. Den enkelte må lære "on demand" og "just in time" gennem struktureret, ustruktureret og tavs vidensdeling
  • Motivation, engagement og drive bliver stadig vigtigere personlige egenskaber hos medarbejderne og opleves også som et indefra kommende krav. Vi vil være motiverede   

 

Endelig gav Henrik os 5 definitioner til begrebet mestringsevne:

  • at evne at forholde sig fagligt kompetent til de sagsforhold og mennesker, som indgår i situationen / opgaven
  • at påtage sig ansvar og udvise personligt mod og initiativ til at handle i overensstemmelse med den tilgængelige viden og forståelse
  • at evne at tilvejebringe yderligere viden og erfaring i det omfang, det er nødvendigt (= læring)
  • at evne at tilpasse sig selv og sine reaktionmåder til de forandringer, som måtte indtræffe i situationen / opgaven
  • at evne at tilpasse situationen / opgaven til de ændringer, som måtte finde sted i den tilhørende kontekst   

 

 

Derefter en tiltrængt frokost..!

 

Dernæst var inviteret Forskningsdirektør Hans Siggaard Jensen, Learning Lab Denmark.

 

Her hørte vi om de ting, der er vigtige for at få en videnskultur til at fungere i hverdagen, opdelt i 3 hovedemner: vidensopsamling, vidensforandring og videnshåndtering.

 

Hans vigtigste læresætning var at Viden = information + dømmekraft. Uden dømmekraft forbliver al information blot data.

 

Viden om hvad vi ved og hvad vi ikke ved er den vigtigste viden.

Det betyder også at den klassiske ledelsesmodel baseret på autoritet ikke virker i en vidensbaseret virksomhed.

 

Slutkommentaren satte tingene fint på plads:

At lære er at blive en del af et praktisk fællesskab – At lære er også at komme ud af et praktisk fællesskab – altså at kunne skifte. 

Ved at klikke på billedet herover,

kan man læse mere om tilblivelsen

 af Learning Lab Denmark

 

 

 

Dagen sluttede med en rundvisning i det gamle Telefonhuskompleks i Nørregade - kløgtigt og informativt ledet af kontorchef Benny Dam, TDC.

Se evt. også beskrivelsen af forårsarrangementet 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk