Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

NCC, Tuborg Havn

21. april 2004

 

 

Årets hovedtema: "Human resources (HR)"

 

 

Giovanni introducerede årets møder således:

Temaet er blandt andet initieret af følgende påstand: "Vores vigtigste aktiv er vores medarbejdere".

Vi skriver påstand, fordi fokus på personaleledelse og medarbejder ressourcer fortsat synes som et noget forsømt område - både for virksomheder og for ledere. Vi taler måske mere om det end vi praktiserer?

 

I Børsen kunne man for nylig læse, at flere HR ledere nu er repræsenteret i virksomhedens direktion, men det er samtidig de færreste virksomheder, som har en specifik HR strategi. De fleste har HR politikker, men kun få virksomheder har en HR strategi, som beskriver, hvordan man vil lede virksomhedens menneskelige ressourcer for at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Og hvilken rolle har vi som ledere, og hvordan er samspillet med vores HR afdelinger?

 

Årets emne vedrører os alle, dels som leder eller medarbejder, dels som en del af virksomhedens ledelse. Det har vi valgt at belyse med nogle spændende foredragsholdere samt provokerende synspunkter.

 

 

Dagen blev afviklet efter følgende dagsorden (0,2 Mb PowerPoint) 

 

 

Første inputgiver var Æresmedlem og HR Director Jens Tofft, NCC

 

Jens har mange års erfaring inden for HR, og skulle sætte banen for os ved at se tilbage på tendenserne igennem 90’erne og give hans vurdering af den nuværende og fremtidige betydning for os.

Ud fra overskriften: "Udviklingen inden for HR", spandt Jens en ende over HR temaet. Fra de mest brugte personaletermer og holdninger i 90’erne via udviklingen indenfor uddannelse og rekruttering frem til visioner over fremtidens HR arbejde i en aktiv virksomhed.

Jens havde fremstillet denne præsentation til os (0,5 Mb PowerPoint)

 

 

Dernæst viste Kim A os rundt i NCC’ enestående nye hovedkvarter på Tuborg Havn – og fortalte mange detaljer om det flotte hus, blandt andet om den unikke ventilationsmetodik, der kan udlufte hele huset på få minutter.

 

 

Næste inputgiver var Adm. dir. Lars Holten Petersen, Birch & Krogboe

Lars Holten Petersen har ikke alene en meget markant mening om personaleafdelinger, men har taget sin egen ’medicin’ og har selv overtaget eller uddelegeret funktionerne fra personaleafdelingerne til sine ledere. Han mener, at opgaven er for vigtig til at man kan afskrive sig ansvaret herfor.

Udgangspunktet for hans indlæg var en meget provokerende avisartikel: ”Fyr personalechefen. Du er selv ansvarlig..”

 

Et spændende og provokerende indlæg om nytænkning og en anderledes måde at gribe tingene an på, som blev gennemført uden tilhørende slideshow.

 

 

Efter en delikat frokost på tagterrassen var det Partner, Direktør Frank Schyberg, IKU der satte scenen med et HR indlæg om kompetencer og kompetenceudvikling.

Hvad forventer virksomheder af os som gode ledere generelt og specielt inden for HR?

 

Gennem arbejdet med search og i særdeleshed Executive Outplacement har IKU et indgående kendskab til hvorfor ledere må forlade deres job.

Via arbejdet med at hjælpe dem videre i deres karriere, har de en klar fornemmelse af og en konkret viden om, hvad virksomheder efterspørger af kompetencer. Emnet blev behandlet via foredrag, praktisk øvelse og debat.

 

Frank brugte denne præsentation til indlægget (0,4 Mb PowerPoint)

 

 

 

Dagen sluttede med en kort briefing om efterårets arrangementet på Diö i Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Er De akademiker? – Det tror jeg ikke, jeg har i hvert fald aldrig mærket noget

 

 

(C) www.up93.dk