Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Nørregade og Skuespilhuset

20. april 2007

 

 

Årets hovedtema: "Væsentlige teknologier på vej ind i vores hverdag"

 

 

I 1995 havde UP/93 en temadag om det dengang relativt ukendte "Internet www" med indlagte øvelser.

2 år efter gav Preben Meyer, dengang Udviklingschef ved KTAS - senere direktør for Innovation Lab, der blev dannet af TDC og flere andre teknologivirksomheder - nogle visioner for, hvad internettet ville komme til at betyde såvel teknologisk, som for alles hverdag. 

Disse visioner – der for os var meget grænseoverskridende - er siden blevet mere end overhalet af virkeligheden, og internettet er nu en fast integreret og uundværlig del af hverdagen for alle UP'ere.

 

Arrangementerne i 2007 skulle følge op på temaet om internettet og samtidig forsøge at identificere og lære lidt om ”comming up technologies”, som på afgørende vis vil gå ind og påvirke vores hverdag inden for den nærmeste fremtid

 

Rammerne for forårsmødet var det gamle Telefonhus i Nørregade 21.   Se note.

 

 

Dagens program – renset for kaffe- og rygepauser - var:

 

09.00: Præsentation af genteknologi ved John Mundy, en af de førende forskere indenfor plantefysiologi og apoptose. JM er prodekan for forskning på Det naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

John leverede en tankevækkende indføring i arbejdet med genteknologi indenfor biologien. Blandt andet om de mange måder rapsolie kan varieres på og mulighederne for at udvinde vacciner fra planter. 

Måske blev den generelle frygt for det genmanipulerede lidt mindre, da det blev spejlet i en seriøs forskers argumentation.  

John havde taget denne præsentation med (NB: 48,3 Mb PowerPoint)

 

 

10.45 Præsentation ved Allan Skårup Kristensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Som oplæg til emnet om FIST indledte ASK med et indlæg om regeringens betragtninger om udviklingen indenfor både IT, Nano og Genteknologi (holdninger, økonomi, forventninger, samarbejder, europæisk udvikling etc.), hvorefter der blev fortalt lidt mere omkring styrelsens arbejdsmåde og praktiske håndtering af udviklingen indenfor IT-, Gen-  og Nano-teknologi.

Allan gav et interessant billede af regeringens og styrelsens arbejdsform og de måder forskningen søges styret på.  

ASK anvendte blandt andet denne præsentation (4 Mb PowerPoint)

 

 

12:45 Præsentation af "WWW ver. 2.0" ved Christian Schwarz Lausten, Innovation Lab.

CSL fortalte om internettets rivende udvikling, de nyeste trends og hvordan internettet fremover vil blive en endnu mere integreret del af vores hverdag. F.eks. via Wikipedia, My Space, communities osv.

Det blev til en opsigtsvækkende tur rundt i cyberspace - med mange eksempler på hvordan brugerne selv overtager styringen, og bliver skabere i stedet for betragtere. Det giver stor styrke og sætter mange traditionelle mekanismer ud af kraft, når brugerne selv tager magten. 

Det optimale styrede anarki kommer til sin fulde ret, når fremtidens internet bliver lavet af brugerne - og ikke til brugerne.

Christian havde lavet denne præsentation til os (3 Mb PDF)

 

 

16.00 Opsamling, spørgsmål og afslutning

 

 

17:00 Besøg i det nye Skuespilhus.

E. Pihl & Søn’s Byggeplads ved Skuespilhuset, Sct. Annæ Plads – for enden af pladsen, hvor Oslo færgen tidligere lagde til kaj.

 

Jan fortalte om og viste os rundt i det spændende nye byggeri ved havnefronten.

Lige fra de tunge jerndragere, via det imponerende scenemaskineri og den grottelignende sal, til Dronningens rygelounge og Ghita Nørby's personlige garderobe med udsigt over havnen fik vi set - alt i næsten færdig udgave.

 

 

19:00 Middag (for egen regning) – se vedhæftede menu (0,2 Mb PDF) –

på Restaurant Damindra, Holbergsgade 26, 1057 København K. 

Link til restauranten er her 

 

 

--- o ---

 

Note vedrørende Nørregade 21: 

 

Dette arrangement var (formodentlig) også foreningens sidste besøg i ”Telefonhuset” i Nørregade.

 

Hele det store bygningskompleks mellem Nørregade og Larslejstræde er nemlig blevet solgt fra – og i løbet af sommeren 2008 rømmede TDC de allersidste lokaler i byggeriet.

 

Kun selve centralkomplekset i ”højhuset” er blevet tilbage, men altså nu i lejede lokaler.

 

Hvis du vil vide mere om Telefonhusets historie, så klik på plantegningen til højre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk