Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Post Danmark

24. april 2009

 

 

Årets tema: "Lederrollen og kommunikation" - en gammel traver, men stadig relevant

 

 

Dagen startede som sædvanligt med morgenkaffe og brød, dette forår serveret i Heinrich Wenck’s meget smukke Centralpostbygning fra 1912.

Formanden – Giovanni – bød velkommen, fortalte lidt om Post Danmark i fortid og nutid og præsenterede dagens faglige program (3,4 Mb PowerPoint), som udover 3 indlægsholdere også indeholdt en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Første gæst på podiet var Mettelene Jellinggaard, Provokator, som causerede over det moderne ledelsesparadoks, der meget minder om dagligliv med en teenager: Hvis du leder mig, fornærmer du mig - og hvis du ikke leder mig, så svigter du mig.

 

(Det er faktisk ikke så tit man oplever en konsulent, som åbent erkender at de sidste 15 års udviklingskurser har medført et større problem end de har løst - til gengæld er det jo en glimrende måde at skaffe mere arbejde på, til dem selv selvfølgelig)

 

Udgangspunktet for det nye sæt af tanker er blandt andet at der bruges enorme summer på at afhjælpe stress, men meget få på at forebygge det.

Ud fra naturvidenskabens indsigt i flokdyrs adfærd, kan man udlede metoder og måder til at imødegå den egoisme og selvrealisering, der måske er problemets kerne.

Det nye boss-word i denne sammenhæng bliver ”Social Kapital”, som er den merværdi, der opstår i en virksomhed, når medarbejderne mindsker sygefravær og øger produktiviteten som en naturlig følge af at de socialt fungerer bedre på arbejdspladsen.

  

Mettelene anvendte denne præsentation (2,6 Mb Powerpoint)

 

 

Inden frokost blev den ekstraordinære generalforsamling afholdt. Referatet kommer her.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var at få vedtægtsændringen fra efteråret 2008 formelt vedtaget og derudover havde Finn’s tragiske dødsfald medført at det igen var nødvendigt at få debatteret regler og betingelser for sidevogne og associerede medlemmer.

For så vidt angår sidstnævnte punkt enedes man om et forslag, som Kim W. vil udarbejde ordlyden til.

Det kan herefter vedtages enten elektronisk eller på den ordinære generalforsamling til efteråret.

 

 

Efter en righoldig frokostbuffet, blev scenen overladt til Trine Thorning fra Ledernes KompetenceCenter, som fortalte om primadonnaledelse, hvor den største udfordring er at finde den brugbare balance mellem det unikke og det fælles i de enkelte tilfælde.

 

Indlægget blev afsluttet med 2 små øvelser i lederadfærd overfor en primadonnamedarbejder. 

 

Trine anvendte denne præsentation (0,3 Mb Powerpoint)

 

 

 

Dagens sidste indlægsholder var Nicolaj Ejler, Underdirektør hos Rambøll Management.

 

Han fortalte om generation Y – den nye generation af selvbevidste og målrettede unge medarbejdere, som stiller særlige krav til arbejdsgiverne.

 

Med disse unge bliver kunsten at finde balancen mellem deres stålsatte ønsker og virksomhedens tarv. Dette giver visse udfordringer, især hvis man som Rambøll følger devisen: Folk vi betaler (medarbejdere) er vigtigere end de, der betaler os (kunder).

Ligesom med øvrige videnmedarbejdere kræver ledelse af generation Y derfor både fravær og nærvær på samme tid.

Et andet pudsigt træk er at det nu er ansøgerne, der stiller flest spørgsmål ved jobsamtaler.

 

NE sluttede dog sit indlæg med at påpege at når en strategi med kant beviseligt giver større chancer for succes, må man også acceptere at det kan koste dygtige medarbejdere.

 

Nicolaj støttede sig til denne præsentation (0,9 Mb Powerpoint)

 

 

Herefter stødte sidevognene til og aftenens oplevelser blev sat i gang med et velkomstglas og orientering fra Klaus om efterårets arrangement. Desværre bliver det alligevel ikke en tur til Diö i år, men i stedet til Skipperkroen på Mullerup Havn.

Så var der indlagt en grupperet spadsere- / cykeltur i det smukke forårsvejr – med et enkelt pitstop undervejs – til Lundgreen V.I.P. i Bagerstræde.

 

I den hyggelige købmandsbutik var der stillet op til vinsmagning med tilhørende tapas menu.

Vi kom gennem tolv fantastiske vine fra næsten alle kontinenter og udsøgte specialiteter fra det meste af Sydeuropa.

Det hele introduceret og forventningsafstemt af Kenneth Lundgren selv med indfølt charme og humør - og godt garneret med hans enorme viden om landsbyer, bønder, vin og svesker…

 

Og nej!, vi kom ikke til at mangle noget, for det blev en veritabel tour-de-force rundt i landskaber, specialiteter, smagsoplevelser og lokale hemmeligheder – og det blev vel over midnat, før de sidste skønne dråber (i øvrigt af en forrygende Australsk Tawny) forsvandt og atter et lærerigt og mindeværdigt UP/93 arrangement var slut.

 

Helt sikkert 4 opadvendte piskeris til arrangementskomiteen herfra..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk